+420 725 095 780

cenerg@cenerg.cz

Portrait of a group of young and senior business people having a meeting in the office. Teamwork and success concept

Spolek centrum udržitelné energie z.s.

Aktivity a naše cesta

Spolek se zaměřuje na širokou škálu aktivit spojených s efektivním využíváním energie a ochranou životního prostředí. Skrze poskytování individuálního energetického poradenství pomáhá jednotlivcům i organizacím optimalizovat své energetické náklady a minimalizovat negativní dopad na životní prostředí. Dále se věnuje propagaci a realizaci environmentálního poradenství a výchovně-vzdělávacích akcí určených pro různé věkové skupiny, od dětí po dospělé.

Spolek aktivně podporuje vzdělávání a informování veřejnosti prostřednictvím pořádání kurzů, seminářů a přednášek, které se soustředí na nové technologie, úsporu energie a využití obnovitelných zdrojů. Pravidelně provádí také rozsáhlé analýzy veřejného mínění, aby lépe porozuměl potřebám a obavám obyvatel v oblasti životního prostředí.

Nadále spolek vydává odborné publikace a mediálně šíří povědomí o efektivním hospodaření s energií mezi širokou veřejnost. Aktivně pomáhá s vypracováním projektů a poskytuje konzultace týkající se získání finančních podpor pro iniciativy v oblasti energetiky.

Kromě toho organizuje informační kampaně a soutěže, které dělají osvětu pro veřejnost o důležitosti udržitelného využívání energie. Vedle hlavních aktivit také provozuje vedlejší podnikatelské aktivity, které přispívají k naplnění svého poslání a financování činností směřujících k ochraně životního prostředí.

Spolek pro naplňování své činnosti sdružuje odborníky, kteří se dlouhodobě zabývají osvětou v oblasti energetických úspor a dotačním poradenstvím.

O NÁS

Náš pracovní tým

Ing. Ladislav Jůna

Ing. Ladislav Jůna

Předseda spolku, energetický specialista
+420 605 451 981 ladislav.juna@cenerg.cz
Petr Klika

Petr Klika

Projektový manažer, dotační specialista
+420 725 095 780 petr.klika@cenerg.cz
Jan Jůna

Jan Jůna

Projektový manažer, dotační specialista
+420 725 095 780 jan.juna@cenerg.cz
Marek Záhorský

Marek Záhorský

Projektový manažer, energetický poradce
+420 725 095 780 cenerg@cenerg.cz
Ing. Jitka Vacíková

Ing. Jitka Vacíková

energetický specialista

+420 725 095 780 cenerg@cenerg.cz
Ing. Roman Musil, Ph.D.

Ing. Roman Musil, Ph.D.

Energetický specialista
+420 725 095 780 cenerg@cenerg.cz
Ing. Václav Zeman

Ing. Václav Zeman

Projektový manažer, dotační specialista
+420 725 095 780 cenerg@cenerg.cz
Ing. Michal Bureš, Ph.D.

Ing. Michal Bureš, Ph.D.

Energetický specialista
+420 725 095 780 cenerg@cenerg.cz
Ing. Veronika Burešová

Ing. Veronika Burešová

Energetický specialista, stavební technik
+420 725 095 780 cenerg@cenerg.cz