+420 725 095 780

cenerg@cenerg.cz

nova_zelena_usporam-1

NZU

Nová zelená úsporám

Pomůžeme vám získat dotace na energeticky úsporná opatření

Program je určen pro celý bytový segment – rodinné domy, trvale obývané rekreační objekty a bytových domů po celé ČR.

Nová zelená úsporám přináší širokou nabídku dotací, která zahrnuje nejen podporu pro zateplení a výměnu oken stávajících objektů, ale také podporu pro výstavbu nových domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu zdrojů tepla, instalaci řízeného větrání a solárních systémů. Z programu Nová zelená úsporám lze žádat také o dotaci na instalaci venkovní stínící techniky, výstavbu zelených střech, hospodaření s dešťovou vodou a zřízení dobíjecích stanic pro elektromobily.

U některých opatření došlo k navýšení dotace či zjednodušení podmínek a je tak možné využít tzv. bonusy, které mají motivovat žadatele ke kombinaci více opatření. Například u rodinných domů lze za každé další opatření získat bonus v řádu desítek tisíc korun.

Pokud někdo stále využívá jako hlavní zdroj vytápění kotel 1. nebo 2. emisní třídy na pevná paliva (uhlí, dřevo), má nyní poslední příležitost využít dotaci pro přechod na ekologičtější zdroj. Od září 2024 totiž bude provoz těchto původních zdrojů zakázán.

Příjem žádostí je zahájen od září 2023 a očekává se, že potrvá přibližně do poloviny roku 2028. Veškerá administrace žádostí probíhá online přes dotační portál AIS SFŽP.

PROGRAM

Oprav dům po babičce

Program Oprav dům po babičce je nový dotační program v rámci programu Nová zelená úsporám. Jeho cílem je poskytnout domácnostem finanční podporu až ve výši 1 milionu korun na komplexní zateplení rodinného domu.

Hlavním rozdílem oproti klasickému programu Nová zelená úsporám je, že v rámci programu Oprav dům po babičce žadatel obdrží celou částku dotace předem. Na rozdíl od standardního programu NZÚ, kde se dotace vyplácí až zpětně. Další výhodou je tzv. rodinný bonus ve výši 50 tisíc korun na každé nezletilé dítě žadatele. Cílem programu je motivovat domácnosti k provedení kvalitního zateplení a zároveň podporovat využívání existujících neúsporných budov namísto dalšího rozšiřování stavební činnosti do volné krajiny.

Happy extended family standing in the backyard and looking at camera. Copy space.